418 s. Faksimil av 1955 års utgåva. Förord av professor Gunnar Westin. Inb. ISBN 917120203X.
Ca-pris: 257:-

Adam Ludwig Lewenhaupt räknades som en av Karl XII:s främsta generaler. I slaget vid Poltava förde han befäl över infanteriet men kunde inte hålla stånd emot fienden. Vid Perevolotjna tvingades kungen svårt sjuk att gå över floden Dnjepr och lämnade befälet åt Lewenhaupt. Den 1 juli 1709 gav sig generalen fången med 16 000 man. Om kapitulationen var nödvändig eller ej har diskuterats mycket.

Till försvar for sig själv och de närmaste i sin omgivning skrev Lewenhaupt en utförlig berättelse om sin krigföring, om striderna i Kurland, om marschen till huvudarmén i Ryssland, om slaget vid Poltava, om kapitulationen vid Perevolotjna och fångenskapen i Ryssland. I första hand vittnar den naturligtvis om Lewenhaupt, hans karriär och hans livsöde – samt om hur han uppfattade det historiska skeendet eller kanske snarare hur han ville få folk att uppfatta det. Men boken har också ett stort värde som källa till hur ledande personer i Karl XII:s närhet upplevde fälttåget och dess förlopp. Som en av de få ögonvittnesskildringarna från Poltava och Perevolotjna ar den utomordentligt värdefull.