Wilhelmina af Tibell
183 s. Faksimil av 1875 års utgåva med ett tillägg av 31 tidigare opublicerade sidor ur originalmanuskriptet, som behandlar författarinnans barndoms- och uppväxttid i Rönninge. Förord av Aina Trotzig. Inb. ISBN 9171202005.
Ca-pris: 112:-

Originalutgåvan av denna bok betingar ett högt antikvariskt pris då boken ar av stort kulturhistoriskt intresse. Författarinnans huvudintresse gäller de båda egendomar familjen ägde i Uttringe och Rönninge samt deras tidigare ägare och invånare – bl. a. Gustav Vasa. Men boken formar sig också till en berättelse om bygdens ekonomiska utveckling och historia, från medeltidens feodala förhållanden fram till det sena 1800-talet, då Rönninge genom järnvägsbygget förvandlats till ett stationssamhälle.

Genom berättelsen om föräldrarnas liv får läsaren inblick i enskilda människoöden från franska revolutionens och Napoleontidens Europa. Fadern inleder sin bana som menig i svenska armén, blir en av Napoleons generaler, tar sig en fransk hustru, återvänder till Sverige och fortsätter sin karriär under Gustav IV Adolf. Efter återkomsten anklagas han på oklara grunder for landsförräderi men begär och får nåd. Senare återfår han sin grad som generalmajor i armén, men följer ”Napoleons i mitt (Wilhelminas) tycke föga berömvärda exempel, att söka skiljsmessa från sin maka”, en på den tiden mycket ovanlig handling. Genom moderns öde väcks Wilhelminas intresse for kvinnans ställning.