Arvid Månsson
632 s. Faksimil av 1642 års utgåva jämte en moderniserad version. Förord av lektor Hans Krook. Inb. ISBN 9171202013.
Ca-pris: 350:-

Arvid Månssons Örta-Book ar en av de första profana böcker som tryckts på svenska i Sverige. Den fick på sin tid en märklig framgång; mellan åren 1628 och 1654 utkom den i åtta upplagor. For samtiden blev Månsson en auktoritet, vars råd togs flitigt i bruk. I den örtabok Linné utgav på 1700-talet är han ofta citerad. Månsson stöder sig på de stora namnen i örtmedicinens historia – Hippokrates, Theofrastos, Dioscorides, Plinius, Galenus – vilket gav hans recept tyngd. I 132 kapitel beskriver han kortfattat lika många växter, deras namn på svenska, latin och tyska, när de skall plockas, hur de skall beredas och vad de är bra for.

I första hand är denna örtabok naturligtvis ett värdefullt dokument om läkekonst i äldre tider. Men den ger oss också kunskaper om människornas levnadsvillkor i 1600-talets Sverige. Man kan inte låta bli att häpna över vilka lidanden och krämpor folk plågades av. Månsson ger förslag till bot mot ”maskar i håret, ormar som kryper in i människan, rasande hundars bett, skabb och klåda, lösa tänder, blå plitor i ansiktet…”. Och man undrar vilken framgång författaren hade med sina stundom besynnerliga kurer.

Redivivas utgåva innefattar dels en upplaga från 1642 i faksimil, dels en moderniserad version av Månssons text, där så mycket som möjligt av författarens språk och stil, hans dialekt, hans friska, mustiga uttryck bevarats. Boken avslutas med ett register över örter och sjukdomar, ordförklaringar och personregister.