Rudolf Lundberg
114 s. Ill. Faksimil av originalutgåvan från 1889. Hft. ISBN 917120122X.
Ca-pris: 97:-

Rudolf Lundberg var fiskeritillsyningsman i Stockholms län åren 1874-76. Han grundade också Svensk Fiskeritidskrift och Svenska Fiskarförbundet. Lundberg var själv en passionerad fiskare, vilket han också uttrycker i inledningen till Fiske med metspö: ”Kvintessensen av metningens behag ligger uti den ´nervspänning´ som metaren erfar från det ögonblick fisken nappat tills den blivit lyckligt och väl uppdragen i land.” Avdelning 1 ger en översikt över svenska sötvattensfiskar, deras förekomst och vanor. Avdelning 2 behandlar redskap för metning och avdelning 3 tar upp olika metoder för mete.