Carl von Linné
84 s. Faksimil av originalutgåvan från 1749. Frakturstil. Hft. ISBN 9171200045.
Ca-pris: 76:-

Boken upptar ca tusen svenska växter, valda ur nyttosynpunkt, med uppgift om växtplats, utseende och användningsområde. Bl. a. anger Linné om växterna är giftiga, om de äts av djuren och hur de kan användas – som färgmedel, läkeörter eller födoämnen.