175 s. Faksimil av 1889 års utgåva. Förord av professor Gunnar Westin. Inb. ISBN 917120198X.
Ca-pris: 143:-

Johan Hultman blev taffeltäckare hos Karl XII i Bender i Turkiet och följde sedan kungen under resten av hans liv. Han serverade honom den sista måltiden i löpgraven vid Fredrikshald.

Hultmans Annotationer utgörs dels av en serie data för Karl XII:s krigståg, dels av minnesbilder från de märkligaste händelser han upplevt, som slaget vid Poltava, flykten till Turkiet, kalabaliken i Bender. De närbilder han ger av Karl XII, på sjukbädden i tältet, på hästbåren med de blodiga sårbindorna släpande i smutsen, på vinden i det brinnande huset i Bender, är i sin grova, okonstlade realism utan motstycke. De genomsyras helt av Hultmans naiva, troskyldiga och av religiositet präglade uppfattning om kungen, som han betraktar som Guds utvalde.

Historiker som Anders Fryxell och Carl Grimberg har gjort flitigt bruk av Hultmans memoarer. Via dem har han vandrat in i den svenska litteraturen. Bl. a. förekommer han i Strindbergs drama Karl XII och i Heidenstams Karolinerna.