Carl Otto Mörner
94 s. Faksimil av originalutgåvan från 1829. Förord av Sune Lindqvist. Hft. ISBN 9171201254.
Ca-pris: 97:-

Hur gick det egentligen till när marskalk Bernadotte, prins av Ponte-Corvo, intog Sveriges tron? Jo, löjtnant Carl Otto Mörner, sänd som kurir till Paris, tog helt på eget initiativ kontakt med marskalken och erbjöd honom den lediga platsen som Sveriges kronprins. Carl Otto Mörner och hans tilltag väckte de svenska makthavarnas bestörtning och han sattes nära nog i husarrest. Om detta har Mörner skrivit flera redogörelser, av vilka denna från 1829 ar den äldsta och mest fullständiga.