Hutchinson R. D.
96 s. Faksimil av originalutgåvan från 1844. Ill. Förord av Benny Lindgren. Hft. Frakturstil. ISBN 9171201874.
Ca-pris: 48:-

Robert D Hutchinson föddes i Skottland 1787. Fyrtio år senare kom han som handelsman till Drammen på Norges sydkust, där han tillbringade somrarna med fiske i älvarna. Där mötte han också sitt öde – han drunknade under en fisketur i Drammen. Hutchinson var den förste att i Norden lära ut konsten att fiska med agn efter engelskt mönster. Om flugfiskeriet är en faksimilutgåva av den svenska översättningen av hans Flugfiskeriets Anvendelse i Norge.