Carl Peter Thunberg
754 s. Faksimil av den tredje samt omkring 200 sidor av den fjärde delen av Thunbergs reseberättelse från 1791 respektive 1793. Förord av Olov Hedberg. Inb. ISBN 9171201327.
Ca-pris: 359 :-

Bland de lärjungar Carl von Linné från mitten av 1700-talet sände ut för att utforska världens flora blev Carl Peter Thunberg den mest framgångsrike. Trots de äventyrligheter han råkade ut för under sin åttaåriga utlandsresa fick han ha hälsan i behåll och kunde efter hemkomsten själv bearbeta huvuddelen av sina stora samlingar.

Den 30 december 1771 påbörjade Thunberg sin resa till Japan, där han med holländska medel skulle samla prydnadsväxter till holländska trädgårdar. Japan var på den tiden helt isolerat från omvärlden, om man bortser från två besök årligen av holländska fartyg. For att kunna följa med på ett sådant fartyg skaffade sig Thunberg grundliga kunskaper i holländska under en treårig vistelse i den holländska Kapkolonin i Sydafrika. Har bedrev han också botaniska och zoologiska studier, som bl. a. resulterade i hans Flora Capensis. Först i mars 1775 fortsatte alltså resan till Japan. Thunbergs rörelsefrihet var begränsad, eftersom holländarna i allmänhet inte tilläts lämna den lilla ön Deshima utanför Nagasaki. Men han fick följa med den holländske befälhavaren på besök vid hovet i Edo och kunde under vägen dit insamla växter. Thunberg gjorde även exkursioner runt Nagasaki for att samla medicinalväxter. Efter hemkomsten publicerade han sin berömda Flora Japonica, dar han beskrev 800 arter.

I detta nytryck av Thunbergs reseberättelse behandlas besöket i Japan. Har får man en levande bild av dagligt liv i dåtidens Japan, av seder och bruk, av japanernas språk, klädsel, konst, religion, vetenskap m. m. Berättelsen om den långa resan till kejsarens hov är en verklig läsupplevelse.