Anton Söderbom
132 s. Faksimil av originalutgåvan från 1904. Förord av Birger Strandell. Inb. ISBN 9171201858.
Ca-pris: 130:-

Anton Söderbom, legendarisk rådman i Strömstad och stort original, skrev sin födelsestads historia under 1870-talet. Nästan all hans fritid gick åt till att forska i Strömstads historia, och han satt gärna i stadens kyrktorn, där stadsarkivet fanns. Texten kunde på sin tid läsas som följetong i Strömstads Tidning.