Jonas Carl Linnerhielm
595 s. Faksimil av originalutgåvan från 1797-1816. Tre band i kassett. Efterskrift av professor Teddy Brunius. Ill. Inb. ISBN 9171201890.
Ca-pris: 318:-

Linnerhielm var en förmögen lantjunkare på gården Ebbetorp nära Kalmar. Han hade studerat landskapsteckning för Elias Martin och även gjort karriär som ämbetsman. Linnerhielm älskade att resa i Sverige och skrev då samtidigt resebrev – personliga intryck av vad han såg och upplevde, illustrerade med etsningar i radering, akvatinta och crayon. 1797-1816 utgav han sina Bref under resor i Sverige.

Reseskildringar var omtyckta under 1700-talet och början av 1800-talet. Den genre som Linnerhielm företräder kallades på sin tid ”voyage pittoresque” och skulle förmedla ”den särskilda art av skönhet som är behaglig i en målning”. Författaren föredrar den idylliska trädgårds- och parknaturen, men åtskilligt utrymme ägnas också åt att beskriva kyrkor, slott och herresäten, i vilka senare han oftast blev val mottagen. Linnerhielms reseskildringar har blivit klassiker i svensk litteratur.