Christian Forssell
137 s. 48 planscher i fyrfärgstryck. Faksimil av originalutgåvan från 1827-1935. Inb. ISBN 917120119X.
Ca-pris: 318:-

Planschverk med allmogeskildringar var i början av 1800-talet mycket populära i hela Europa. Det var denna trend Forssell – vår främste kopparstickare – tog fasta på när han gav ut Ett år i Sverige. Förlagorna till kopparsticken tecknades av Johan Gustaf Sandberg, en av tidens mest uppskattade konstnärer, och texten skrevs av skalden och historikern Anders Grafström. Medan Forssell ville visa hur svenska bönder levde och klädde sig i de olika landskapen, var Grafströms avsikt att ge sina läsare en lektion i den svenska historien. Främst skildrade han seder och bruk samt folkets hjältar och hjältinnor i de olika trakter folkdräkterna hänför sig till. Så berättar han t. ex. varför allmogens döttrar i Värend fick lika arvsrätt med sina bröder under hednisk tid. Det skedde efter det att danskarna föll in i Värend medan bygdens män var upptagna med att kriga på annat håll. Kvinnorna samlades då till en egen här, gick till motangrepp och besegrade fienden.

Grafströms text är starkt färgad av romantikens uppfattning om nationalkaraktärer. Så beskriver han t. ex. norrlänningar och dalmasar som gästfria, sörmlänningar som reslystna, hälsingar som hederliga – utom i Delsbo!

Ett år i Sverige är det klassiska verket om svenska folkdräkter.