Edvard Fredrik von Saltza
110 s. Faksimil av 1914 års utgåva. Forord av professor Teddy Brunius. Inb. ISBN 9171201904.
Ca-pris: 186:-

Edvard Fredrik von Saltza var en mångsidig man: industriidkare, godsägare, hovman hos Karl XIV Johan och Oscar I, skönlitterär författare. Familjeanekdoter är det mest kända av hans verk. De är nedskrivna på hans ålderdom och handlar i första hand om hans eget och om släktens liv.

Som barn älskade von Saltza att lyssna till faderns och farfaderns berättelser om gamla tider. Och förvisso hade de mycket att förtälja. Farfadern hade varit officer i Karl XII:s armé, upplevt fantastiska äventyr i främmande land och träffat den ryske tsaren. Fadern hade varit kammarherre hos Ulrika Eleonora och hos Adolf Fredrik. Han hade klippt pappersfigurer åt prinsarna Carl och Gustaf (senare Gustaf III), han hade fått otaliga förtroenden av Adolf Fredrik under deras gemensamma promenader, han hade umgåtts med tidens mest inflytelserika män.

Det är bl. a. dessa historier från barndomen som von Saltza återger. De många anekdoterna formar sig till personliga porträtt av kungahusets medlemmar. Med en rysning tar man del av Karl XI:s brutala rättviseinstinkt. Man grubblar över om den icke namngivne Carl Cronstedt verkligen kan ha varit Karl XII:s mördare. Man rörs av Adolf Fredriks profetia vid gravarna i Riddarholmskyrkan: ”Om mig skall man säga: Dar ligger en enfaldiger, men god, rättvis, och gudfruktiger koning, men om Dig (Gustaf III) skall man saga: Dar ligger en man som genomläst många böcker, förhvärfvat sig många kunskaper, genomrest många främmande länder, men har alltid förblifvit en spetsbof.”