Jacob Gabriel Gyllenborg
60 s. 12 planscher. Faksimil av originalutgåvan från 1770. Frakturstil. Inb. ISBN 9171201211.
Ca-pris: 140:-

På faderns domäner i den västmanländska bergslagen kunde Jacob Gabriel Gyllenborg fritt ägna tiden åt sitt huvudintresse: fiske. Efter faderns död 1759 levde änkan och sönerna ett slösaktigt leverne – på åtta år hade de gjort av med 2 miljoner daler kopparmynt. Men Jacob Gabriel hann i alla fall ge ut sin bok om insjöfiske innan han dog, 46 år gammal. Har redogör han enligt kapitelindelningen för: En fiskares syssla, skyldighet och beskaffenhet, Fiskeredskap, Lockbete, Väderlekens iakttagande, Olika fiskars lektid och Sjöarnas vård. Gyllenborg pläderar varmt for ”en ömmare hushållning med wåra härliga Insjöar”. Boken avslutas med teckningar av olika fiskeredskap som användes i samtiden.