G. L. L. Buffon
945 s. 48 planscher med 134 gravyrer. 2 vol. Faksimil av originalutgåvan från 1806-07. Förord av Gunnar Brusewitz. Inb. ISBN 9171201041.
Ca-pris: 318:-

Den franske naturvetenskapsmannen Buffons Histoire Naturelle utkom 1749 och omfattade 127 band. Greve George Louis Leclerc de Buffon föddes samma år som Linné, 1707. Men annars hade de inte mycket gemensamt. Buffon tillhörde aristokratin och var överintendent vid den kungliga trädgården i Paris, det dåtida Europas centrum. Linné däremot var son till en fattig lantpräst i det provinsiella Sverige. De båda forskarnas grunduppfattning om naturens uppbyggnad var oförenlig. Buffon kunde inte se något vettigt i att klassificera människan samman med apan eller räven med hunden – vetenskapens uppgift var att så noga som möjligt beskriva varje djurart utan att konstruera några samband. Linné såg naturen uppbyggd efter ett gudomligt mönster, där arterna grupperats i släkten och släktena i familjer osv. Det var Skaparens plan han ansåg sig förmedla till mänskligheten.

Histoire Naturelle är till största delen resultatet av ett storartat enmansarbete. Buffon hämtade grunden till sin lärdom i sitt bibliotek och hade även tillgång till en stab av amanuenser som höll kontakt med forskare världen över. Allt material bearbetades sedan av Buffon personligen så att det överensstämde med hans allmänna världsåskådning och kläddes i en språkdräkt av det mest förfinade slag. Böckerna förmedlade ett zoologiskt vetande som även känsliga rokokodamer skulle kunna svälja utan att generas.

1802-03 utgavs i Paris ett sammandrag av Buffons verk for ungdom i fyra delar, som översattes till svenska och utkom i Örebro 1806-07. Det var ett av de första populära arbeten om zoologi som utgivits i vårt land. Böckerna försågs med helt nya illustrationer av de svenska konstnärerna S. Andersson och C. G. Lundgren.