Nils Henric Sjöborg
107 s. 56 planscher i urval med kommentarer och inledning av Maj Odelberg. Faksimil av delar av originalutgåvan från 1822-30. Inb. ISBN 9171201106.
Ca-pris: 173:-

Nils Henric Sjöborg blev professor i historia i Lund 1799. Hans entusiasm for fornforskning grundades redan i barndomen. Åren 1794-96 hade han rest i Sydsverige och tecknat av olika fornminnen. 1814 fick han statligt uppdrag att hålla uppsikt över rikets antikviteter. Sjöborg anses ha varit av stor betydelse for fornminnesvården i Sverige.

De tre ursprungliga volymerna av detta verk innehåller 163 planscher med fornminnen från Syd- och Mellansverige – gjorda av författaren själv – av runstenar, forngravar, ruiner och byggnadsdetaljer. Redaktören har valt ut 56 och kommenterat en del av dem.