Johan Fredrik Bahr
138 s. Ill. Utvikningskarta. Faksimil av originalutgåvan från 1841. Inb. ISBN 9171200649.
Ca-pris: 82:-

Bahr skildrar Stockholm år 1840, då en småstad med 80 000 invånare. Borgerskapet styr och ställer, ståndssamhället präglar livet. I lätt kåserande stil redogör författaren for de olika stadsdelarnas utveckling. Samtidigt får läsaren en bild av stockholmaren och hans vanor.