Förlaget


Idén bakom Redivivas utgivning är att ge böcker från gångna tider nytt liv (latinets "redivivus" betyder "åter levande"). Sedan starten 1968 har Rediviva publicerat faksimil-upplagor av många hundra gamla pärlor ur svensk bokutgivning - till alla bokälskares fromma. Vi har gett ut reseskildringar som Sparrmans Resor från 1783-1818, vetenskapliga verk som Linnés Systema Naturae från 1736, barnböcker som Alice's Äfventyr i Sagolandet med Tenniels originalillustrationer från 1870, historiska arbeten som Thomas Campanius Holms Provincien Nya Swerige uti America från 1702, handböcker inom olika hantverk som Nina von Engeströms Praktisk Vävbok från 1899.

Rediviva har också haft en betydande utgivning av kuriosa, d.v.s. mindre seriösa, udda, och litet märkliga böcker, som Åhlén & Holms Jubileumskatalog och Konsten att inom fjorton dagar blifva fästmö.

Latinets "fac simile" betyder "gör lika". Faksimil innebar nytryck av en originaltext som först fotograferats av eller scannats in. I fall där originaltexten varit svår därför att den är skriven med frakturstil och/eller på ålderdomligt språk, har vi ibland, vid sidan av den gamla texten, presenterat en moderniserad version.