Flavius Josephus
990 s. Faksimil av utgåvan från 1889. Förord av Oyvind Sjöholm. Inb. ISBN 9171202064.
Ca-pris: 387:-

Flavius Josephus är en av antikens mest kända historieskrivare. Han kom ur Palestinas högsta kretsar – fadern var överstepräst, modern av kunglig börd – och fick den bästa utbildning som stod till buds. Passionerat intresserad av sitt folks historia utgav han flera digra verk därom. Själv säger han i sin inledning att det är viljan att förmedla kunskapen om judisk historia som driver honom. Han vill visa hur Mose visdom ligger till grund for den lagstiftning som präglat judisk författning och styrelse fram till hans egen tid, och han vill skildra folkets förhållande till sin Gud.

I detta verk behandlar Josephus judisk historia under fem tusen år, från skapelsen fram till Alexander den stores inträngande i Palestina på 300-talet f. Kr. Händelser och gestalter ur Gamla testamentet passerar revy: skapelsen, syndafloden, Abraham, Isak, Jakob och Esau, Josef, träldomstiden i Egypten, Mose, uttåget ur Egypten, den 40-åriga vandringen i öknen, erövringen av Kanaans land, Saul, David och Salomo, profeterna och den babyloniska fångenskapen.

Ovärderlig for den bibelintresserade.