Sigrid Leijonhufvud
198 s. Faksimil av originalutgåvan från 1893. Hft. ISBN 9171201025.
Ca-pris: 44:-

En bibliografi av stort värde for litteratur- och kvinnohistorisk forskning. Upptar verk av svenska kvinnor från Birgitta till Selma Lagerlöf i Sverige, Finland och utlandet. Den registrerar böcker och uppsatser i tidskrifter, kalendrar, vetenskapliga periodica, översättningar samt i förekommande fall litteraturhänvisningar.