Aubry de La Motraye
396 s. Faksimil av originalutgåvan från 1918. Förord av professor Teddy Brunius. Ill. Inb. ISBN 9171202129.
Ca-pris: 257:-

Fransmannen Aubry de La Motraye gav sig 1695 ut på en 20 år lång resa i Europa, Asien och Afrika. 1723 publicerades hans reseskildringar i London, två volymer om 400 sidor med kopparstick och kartor av William Hogarth. Först 1918 kom en svensk översättning, innefattande enbart de partier som rör författarens vistelser i Turkiet och Sverige. Det är den som utgör förlagan for Redivivas utgåva.

Under sin tolv år långa vistelse i Turkiet lärde författaren kanna Karl XII och svenskarna i Bender. Han tycks ha tagits emot med största valvilja av kungen. En fjärdedel av boken upptas av hans skildringar av förhållandena i Bender, som tillmäts stort intresse då de härrör från en opartisk iakttagare med goda förbindelser och mångsidig kännedom om turkiska förhållanden. Speciellt intressant ar ögonvittnesskildringen av kalabaliken i Bender och berättelsen om kungens hemfärd.

de La Motraye bröt upp från Turkiet vid samma tid som kungen och begav sig 1715 till Sverige, där han stannade i mer an fem år. Ca 100 sidor av boken upptas av en skildring av Lappland, ansedd som en av de bästa källorna för kunskapen om samerna i äldre tid. Klädd som same gav sig författaren in i helt okända trakter för att träffa samer och intervjua dem om deras seder och bruk, i synnerhet om deras religion och kontakter med andevärlden. Han besökte också de flesta mellansvenska städer, studerade järnverk och gjuterier i Västerås, Sala och Köping, koppargruvan i Falun, etc., vilket allt är dokumenterat i hans text. Vidare finns en noggrann beskrivning av Stockholm. Under sin tid i Sverige fick de La Motraye uppleva kungens död och begravning, baron Gortz’ avrättning, Ulrika Eleonoras trontillträde och Fredrik I:s kröning.