Johannes Franck
40 s. Faksimil av 1659 års utgåva. Förord av lektor Hans Krook. Frakturstil. Hft. ISBN 9171200371.
Ca-pris: 78:-

Johannes Franck var professor i medicin i Uppsala, med skyldighet att undervisa även i botanik. Till hjälp för medicine studerande i farmakologi utgav han Speculum botanicum, vars andra, utökade och definitiva upplaga av år 1659 utgör förlagan till denna utgåva. För denna skrift har han fått hederstiteln ”den svenska botanikens fader”, och boken brukar kallas ”Sveriges första flora”. Den tillhör den förlinnéanska litteraturens klassiska arbeten i botanik. Vad som gör den särskilt intressant for vår egen tid ar dess uppgifter om svenska växtnamn, som alltså måste vara av urgammalt datum, och av vilka många ännu ar i bruk.