392 s. Faksimil av 1912 års utgåva. Forord av professor Gunnar Westin. Inb. ISBN 9171202102.
Ca-pris: 257:-

Sven Agrell borjade sin karriar som fältprast i Karl XII:s tjänst. Efter kapitulationen vid Perevolotjna följde han kungen till Bender. Redan i november samma år, 1709, utnämndes han till andre legationspredikant i Konstantinopel, där det bjöds rikliga tillfällen att studera det turkiska samhället med dess islamiska seder och bruk. Agrell lärde sig snabbt turkiska och reste runt i landet för att bättre lära kanna förhållandena där.

Läsaren får vara med om ceremonier i synagogor och moskéer, islamiska festdagar, besök i sultanens miserabelt skötta djurgård m. m. Boken avslutas med en skildring av sultanens hov, av hovmannen och den skola där de fostras, av eunuckerna och haremet. Har beskrivs även sjukvård, jurisdiction och ekonomiska förhållanden vid hovet. Författaren porträtterar också några av Turkiets ledande man, bland dem kanen av Krim och sultanen Ahmed III.