Idén bakom Redivivas utgivning ar att ge bocker från gångna tider nytt liv (latinets ”redivivus” betyder ”åter levande”). Sedan starten 1968 har Rediviva publicerat faksimil upplagor av många hundra gamla parlor ur svensk bokutgivning – till alla bokalskares fromma. Vi har gett ut reseskildringar som Sparrmans Resor från 1783-1818, vetenskapliga verk som Linnés Systema naturae från 1736, barnbocker som Alice’s Äfventyr i Sagolandet med Tenniels originalillustrationer från 1870, historiska arbeten som Thomas Campanius Holms Provincien Nya Swerige uti America från 1702, handbocker inom olika hantverk som Nina von Engestroms Praktisk Vavbok från 1899.

Rediviva har också haft en betydande utgivning av kuriosa, d.v.s. mindre seriosa, udda, och litet markliga bocker, som Åhlén & Holms Jubileumskatalog och Konsten att inom fjorton dagar blifva fastmo.

Latinets ”fac simile” betyder ”gor lika”. Faksimil innebar nytryck av en originaltext som forst fotograferats av eller scannats in. I fall dar originaltexten varit svår darfor att den ar skriven med frakturstil och/eller på ålderdomligt språk, har vi ibland, vid sidan av den gamla texten, presenterat en moderniserad version.